04) 08.02. 2023, Záchrana osob a zvířat, AED...

Jednotka na žádost ZZS vyjela do Dalečína k poskytnutí AED, po provedeném průzkumu jsme nezasahovali...

Zásah probíhal v součinnosti s HZS Žďár nad Sázavou, ZZS a LZS

Vyhlášení poplachu: 07:33

Výjezd: 07:38

Návrat na základnu: 08:29

Vytvořte si webové stránky zdarma!