06) 18.02. 2023, Požár, nízké budovy...

Jednotka vyjela do Křižánek k požáru sazí v komíně. Na místě jsme spolupracovali s ostatními jednotkami a provedli vyčištění, požárem zasaženého komína...

Zásah probíhal v součinnosti s HZS Žďár nad Sázavou, JSDH Svratka a JSDH Křižánky

Vyhlášení poplachu: 10:57

Výjezd: 11:02

Návrat na základnu: 12:19

Vytvořte si webové stránky zdarma!