07) 03.03. 2023, Dopravní nehoda, se zraněním...

Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou vozidel mez Kadovem a Herálcem. Cestou k dopravní nehodě jsme provedli vyproštěné zapadnutého vozidla, blokujícího průjezd k místu události. Po vyproštění vozidla jsme pokračovali k místu dopravní nehody, kde již zasahovala jednotka z Herálce, která původně vyjela k vyprositi zapadlé vozidlo. Po dohodě s velitelem zásahu jsme u dopravní nehody nezasahovali...

Zásah probíhal v součinnosti s HZS Žďár nad Sázavou a JSDH Herálec

Vyhlášení poplachu: 15:40

Výjezd: 15:44

Návrat na základnu: 16:29


Vytvořte si webové stránky zdarma!