09) 19.03. 2023, Požár, popelnice, kontejner...

Jednotka vyjela k doutnajícímu kontejneru s odpadem do Daňkovic. Na místě události jsme nezsahovali, uhašení provedla místní jednotka....

Zásah probíhal v součinnosti s HZS Žďár nad Sázavou a JSDH Daňkovice

Vyhlášení poplachu: 18:18

Výjezd: 18:20

Návrat na základnu: 18:30

Vytvořte si webové stránky zdarma!