13) 06.06. 2023, Požár, nízké budovy...

Jednotka byla vyslána k požáru sauny do obce Javorek. Na místě události, jsme ve spolupráci s ostatními jednotkami, prováděli hasební práce a rozebírání požárem, zasažených konstrukcí....

Zásah probíhal v součinnosti s HZS Žďár nad Sázavou, JSDH Jimramov a JSDH Javorek

Vyhlášení poplachu: 00:27

Výjezd: 00:30

Návrat na základnu: 01:51

Vytvořte si webové stránky zdarma!