30) 01.09. 2023, Požár, nízké budovy...

Jednotka vyjela k požáru maringotky a přilehlých stromů do Křižánek. Na místě jsme prováděli hasební práce jedním C a jedním vysokotlakým proudem a spolupracovali s ostatními jednotkami...

Zásah probíhal v součinnosti s HZS Žďár nad Sázavou, JSDH Křižánky a JSDH Svratka

Vyhlášení poplachu: 19:54

Výjezd: 19:57

Návrat na základnu: 21:44

Vytvořte si webové stránky zdarma!