42) 12.11. 2023, Požár, popelnice, kontejner...

Jednotka, vyjela k doutnajícímu kontejneru s komunálním odpadem do Blatin. Počínající požár jsme zlikvidovali pomocí vysokotlakého proudu. 

Zásah probíhal v součinnosti s HZS Žďár nad Sázavou

Vyhlášení poplachu: 12:13

Výjezd: 12:16

Návrat na základnu: 12:52

Vytvořte si webové stránky zdarma!