David NEČAS

ve spolupráci s Danielem NEČASEM,

 


Veškeré návrhy a připomínky k těmto internetovým stránkám, zasílejte prosím na e-mail: sdhsnezne@seznam.cz, popřípadě na soukromou adresu administrátora: dnecas@seznam.cz

 

 

Za tvůrčí tým děkuje

David NEČAS,

Sněžné 208,

592 03 Sněžné

 
 

Historie

 

Historie našeho hasičského sboru

 

Naše obec měla hasičské načíní již v 60. a snad i v 50. letech 19. století, tedy dávno před založením sboru. Již v roce 1876 rozhodl obecní výbor, aby se hasičské nářadí uvedlo do patřičného stavu. Dále výbor schválil, že má být za 600 zl. koupena požární stříkačka a za stejnou částku pro ni postavena zvláštní kůlna. Součet 1 200 zl. představuje vysoký obnos a ukazuje, že obec klade na ochranu před požáry tradičně velkou pozornost. Je nutné předpokládat, že existovali i muži, vycvičeni k používání hasebného nářadí a brzy i stříkačky.
K založení hasičského sboru ve Sněžném došlo až v roce 1882. U jeho zrodu stál továrník Josef Veselý mladší, obchodník Eduard Musil a učitel z Dolní školy Josef Havlík. Celkem měl 30 členů. Výbor sboru 12. března 1882 povolil 220 zl. - zbytek potřebné částky na vybavení se měl získat veřejnou sbírkou - a věnoval mu dvě stříkačky. O měsíc později, 11. dubna, byl obecním výborem schválen návrh řádu nového sboru a potvrzena volba náčelnictva. V roce 1896 sbor získal novou stříkačku za 1800 korun. Pavel Dobrovolný 26. července 1896 žádal jménem sboru, aby byla obecní kůlna pro hasičské náčiní opatřena podlahou, výbor vyhověl. Sbor podle svých sil zasahoval při požárech v místě i v okolí. Například 22. května 1903 oheň zachvátil pět stavení. 30. května 1898 se konal v Německém (dnešním Sněžném) župní sjezd, kterého se zúčastnilo 27 hasičských sborů s 308 členy. Vyskytovaly se ale problémy s nedostatečnou členskou základnou, chyběli mladí členové. V roce 1904 se řešilo zajištění vyjížděk sboru k požárům v okolí pomocí koňského spřežení.
Počet aktivních členů sboru zůstaval na počátku 20. století vcelku stejný, později mírně klesal. V roce 1911 měl sbor 25 členů, k tomu 35 příspívajících. Dne 4. srpna 1912 se konal ve Sněžném župní sjezd hasičské jadnoty Novoměststka za účasti 19 obecních sborů. Odchod většiny členů na frontu ochromil činnost sboru.

(Kronika sboru)