David NEČAS

ve spolupráci s Danielem NEČASEM,

 


Veškeré návrhy a připomínky k těmto internetovým stránkám, zasílejte prosím na e-mail: sdhsnezne@seznam.cz, popřípadě na soukromou adresu administrátora: dnecas@seznam.cz

 

 

Za tvůrčí tým děkuje

David NEČAS,

Sněžné 208,

592 03 Sněžné

 
 

Označení dobrovolných hasičů

Oproti profesionálním hasičům neoznačují u hasičů dobrovolných výložky na ramenech, případně označení na hrudi hodnost hasiče, ale jde o označení funkce, kterou ten který hasič vykonává.

 

Význam zkratek:

 

VD - Velitel družstva

ZVJ - Zástupce velitele jednotky

VV - Výkonný výbor

OKRR - Okresní kontrolní a revizní rada

ÚKRR - Ústřední kontrolní a revizní rada

ÚHŠ - Ústřední hasičská škola

CHH - Centrum hasičského hnutí

JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů

SDH - Sbor dobrovolných hasičů

OSH - Okresní sdružení hasičů

SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

 

 

Zásahová jednotka SDH obce:

Funkcionáři SDH a okrsku:
Funkcionáři okresního sdružení:

Funkcionáři Ústředí SH ČMS:

Vrcholní představitelé SH ČMS: