David NEČAS

ve spolupráci s Danielem NEČASEM,

 


Veškeré návrhy a připomínky k těmto internetovým stránkám, zasílejte prosím na e-mail: sdhsnezne@seznam.cz, popřípadě na soukromou adresu administrátora: dnecas@seznam.cz

 

 

Za tvůrčí tým děkuje

David NEČAS,

Sněžné 208,

592 03 Sněžné

 
 

Běh městyse v datech

V BĚHU STALETÍ  

 • 13.-14. století. Kraj kolonizoval rod pánů z Obřan na moravském Krumlově,     po nich rody z Lipé, z Kunštátu - odnož rodu z Obřan, páni erbu zubří hlavy          a jejich manové. Sněžné zřejmě založil Kdold z Hazlau nebo Dětřich z Wolfgersdorfu s kolonisty z Moravskokrumlovska.
 • 1335, 16.7. Jeruše, dcera Jimrama z Aueršperka, vdova po Kadoldovi z Hazlau   a maželka Dětřicha z Wolfgerdorfu, darovala příjmy z obce Sněžné (nemecz)      po své smrti doubravnickému klášteru.
 • Konec 14. století - 15. století. Sněžné patřilo k bystřickému panství pánů        z Pernštejna a ti platy odtud dávali věnem dcerám a manželkám.
 • 1415-1440 Předpokládané počeštění osídlení Sněžného vlivem husitství.
 • 1500 Při novém rozdělení panství připadlo Sněžné k novoměstskému dílu.
 • 1524 První doložený sněženský rychtář. Jmenoval se Janoch.
 • 1540 Doložen ve Sněžném mistr sklenář, první doklad huti "na Vříšti".
 • 1587 Rychtář spravoval osady Kuklík, Křižánky a užíval milovské louky. Ve Sněžném existoval kostel a fara, zřejmě utrakvistické.
 • 1582 Před uvedeným rokem vznikla ve Vříšti nebo na Fryšavě skleněná vítací číše (vilkum) pánů z Pernštejna, dodnes dochovaná.
  Počátek 17. století. Vzniká Milovský rybník.
 • 1625 Olomoucký biskup vysvětil oltářní menzu kostela sv. Kateřiny, ale farnost ve třicetileté válce zanikla.
 • 1666 Existovalo již osídlení Vříště, kde stál nyní železářský hamr.
 • 1672 K zatím neobsazené farnosti náleželo Sněžné, Tři Studně, Fryšava, Křižánky, Líšná, Vříšť, Kuklík, Odranec a Kadov.
 • 1675 Doložen první učitel.
 • 1729 Obec si pořídila první pečetidlo, jehož otisk se dochoval dodnes.
 • 1731 Vzniklo osídlení v Milovech.
 • 1736 Vznikla expozitura novoměstké katolické farnosti, sněženský farní obvod  byl rozšířen o nově vzniklé Blatiny, Samotín a Krátkou.
 • 1741 Byl nakreslen nejstarší situační plánek Sněžného. Vznikl milovský hamr, později zřízen i dvůr.
 • 1749 Uvádí se první škola.
 • 18. století. Rozvoj železářství a dolování v Kadově, Milovech, ve Vříšti, v Líšné i jinde v okolí.
 • 1753 - 1755 Na místě kostela sv. Kateřiny vytavěn chrám sv. Kříže.
 • 1782 Mnoho rodin se přihlásilo k evangelickému vyznání.
 • 1784 Zřízena škola ze staré katolické fary pro Sněžné, Líšnou, Vříšť, Kuklík, Odranec, Kadov, Krátkou, Samotín, Blatiny a Milovy.
 • 1788 Vysvěcena evangelická modlitebna. Počátek 19. století. Sněžné má doloženo právo dvou výročních trhů, jaké příslušely městysům (starší označení: městec, městečko).
 • 1825 Přes Sněžné postavena obchodní silnice Nové Město - Svratka.
 • 1845 Zřízena katolická farnost.
 • 1848 Zrušena vrchnostenská správa. Postupně vzniká obecní samospráva.
 • 1851 Zřízena evangelická škola, později označená jako dolní obecná škola.
 • 1852 Sněžné konečně úředně uznáno městysem, počet výročních trhů zvýšen  na čtyři. Městečko součástí okresu Nové Město na Moravě.
 • 1853 Zrušen hřbitov kolem kostela sv. Kříže a zřízen dnešní.
 • 1861 Z toleranční modlitebny přestavěn evangelický kostel.
 • 1869 V městysi zřízen poštovní úřad.
 • 1872 Postavena radnice.
 • 1877 Zřízena četnická stanice.
 • 1879 Otevřena první záložna.
 • 1882 Ustavena jednota Sboru dobrovolných hasičů, postupně další spolky  a knihovna.
 • 1885 Zřízen zdravotní obvod.
 • 1898 Dostavěna a otevřena budova dnešní základní školy, tehdy "dolní".
 • 1900 Regulovány a překryty potoky v městečku.
 • První polovina 20. století: vznikají a působí menší průmyslové podniky.
 • 1908 Zaveden telefon.
 • 1913 Zavedeno elektrické osvětlení.
 • 1920 Založena TJ Sokol, o rok později Orel.
 • 1922 Spojeny dolní a horní škola ve školu pětitřídní.
 • 1925 Odhalen památník od J.Pelikána, vrcholící sochou T.G.Masaryka. Rozparcelováno 64 ha dvora Milovy.
 • 1930 Postaven hotel Záložna.
 • 1933 V městysi ustavena újezdní měšťanská škola, dolní budovu proto zastupitelstvo nechalo příští rok nadstavět.
 • 1935 Postavena sokolovna. V Milovech postaven hotel.
 • 1939 Náměstí městyse sadově upraveno. Otevřen druhý hotel.
 • 1939 - 1945 V katastru odbojová činnost proti okupační moci.
 • 1945 Zřízeno Plicní sanatorium ONP Brno, Buchtův kopec.
 • 1949 Sněžné dostává dnešní jméno místo dosavadního Německé. Stává se součástí okresu Žďár nad Sázavou.
 • 1960 Vříšť osadou střediskové obce Sněžné.
 • 1962 Blatiny a Podlesí osadami Sněžného.
 • 1990 První polistopadové volby obecního zastupitelstva.
 • 1991 Vydáván 1. Ročník Sněženského zpravodaje.
 • 1992 Krátká a Samotín se připojují 1.ledna k Obci Sněžné
 • 1993 Ve zpravodaji začínají vycházet Kapitoly z dějin Sněženska.
 • 1997 Plynofikace Sněžného
 • 1998, 8.4. podvýbor pro heraldiku PS PČR projednal a doporučil k udělení návrh znaku a praporu obce. A 18.června byl udělen Parlamentem ČR obci znak a prapor Sněžného.

                                                PhDr. Jiří Bartoň

 • 2007 navrácen titul MĚSTYS