O sboru

Sbor dobrovolných hasičů byl ve Sněžném, tehdy zvaném Německé založen 10. března roku 1882. Zakládajícími členy sboru byli Josef Veselý mladší, Eduard Musil a Josef Havlík ve sboru tehdy působilo 30 členů.

1907-u příležitosti 25. výročí založení sboru je vysázeno na obecních pozemcích 25 stromů

1912- při 30 výročí založení sboru se v Německém koná župní sjezd Novoměstské hasičské jednoty

1919- je založen hasičský okrsek Německé 

1924-členové sboru se účastní prezidenta T.G. Masaryka v Novém Městě na Moravě 

1933-sbor pořizuje motorovou stříkačku Hrček-Neugebauer Brno - stříkačka je dodnes v majetku sboru a je plně funkční

1943-ve vězení umírá Josef Boháček, který působil v letech 1922-1926 jako velitel sboru, v letech 1926 - 1932 jako starosta sboru a od roku 1932 jako župní starosta

1945-po konci 2. světové války je obnovena činnost sboru, sbor čítá 35 členů

1949-obec Německé dostává současný název Sněžné

1952 -je vydáno povolení ke stavbě současné hasičské zbrojnice 

1955-slavnostní otevření nové zbrojnice 

1959-1961-probíhá přístavba budovy zbrojnice 

1972-při 90. výročí sbor obdržel stříkačku PPS 12 a z Nového Města byla převedena cisterna CAS 16 PRAGA V3S

1982-sboru bylo přiděleno DV Robur 

1984-cisterna Praga je odprodána do Strážku a sboru bylo převedeno vozidlo CAS 25 ŠKODA 706 RTHP

1989- sbor obdržel nové DA AVIA A 31

1997-byla v garáži zbrojnice vybudována zateplovací příčka a bylo provedeno zateplení vrat a oken

1999-CAS 25 ŠKODA 706 RTHP je odprodána do Březin a je pořízena novější CAS z Botany Skuteč ve stejném provedení

2002- v tomto roce sbor obdržel od obce Sněžné historický prapor

2005-proběhla rozsáhlá rekonstrukce prostorů garáží, došlo k výměně vrat, vybetonování nové podlahy, výměně elektroinstalace a výmalbě, všechny práce provedli členové sboru svépomocí

2007-při oslavách 125. výročí sbor obdržel novou cisternu CAS 20 MAN TGM 18.330, stávající cas byla odprodána do Hory sv. Šebestiána

2009- členové sboru svépomocí provedli rekonstrukci horního patra zbrojnice 

2015-zásahová jednotka zvítězila v anketě Dobrovolní hasiči roku

2021-zásahová jednotka obdržela nový dopravní automobil DA L1T IVECO DAILY

2022-sbor oslavil 140 výročí existence 
 Vytvořte si webové stránky zdarma!