Zásahová jednotka

Zásahová jednotka sboru je zařazena do kategorie JPO III, je tak jednotkou s územní působností a vyjíždí k událostem i mimo katastr svého zřizovatele Městyse Sněžné. V jednotce působí celkem 26 členů, kteří krom výjezdů k zásahům absolvují pravidelná školení. Jedná se o školení velitelů a strojníků, školení první pomoci, školení vyprošťování osob z havarovaných vozidel a mnohá další. Od roku 2007 je jednotka předurčena k zásahům u dopravních nehod a od roku 2018 také k zásahům s použitím automatického externího defibrilátoru (AED). Počet zásahů jednotky od pořízení nové CAS v roce 2007 se pohybuje průměrně okolo 40 událostí ročně. Nejnižší počet zásahů evidujeme v roce 2021 - 24 událostí, nejvyšší v roce 2015 - 67 událostí. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!