04) 30.4. 2024, Technická pomoc, odstranění stromu...

Jednotka odstranila zlomený strom, který blokoval dopravu na silnici v Milovech...

Vyhlášení poplachu: 11:27

Výjezd: 11:32

Návrat na základnu: 11:58

Vytvořte si webové stránky zdarma!